سبا پردازش

توجه به کیفیت خدمات و برآورده کردن نیازهای کارفرما ، رمز موفقیت شرکت ماست.
شرکت سباپردازش (سهامی خاص) در سال 1378با هدف ارائه‌ی خدمات تخصصی درزمینه‌ی مشاوره مدیریت و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیاده‌سازی سیستم‌های نوین ICT ،بالاخص در حوزه بانکداری تأسیس شده است. کادر فنی این شرکت در مدت زمان کوتاهی پس از تأسیس آن موفق شدند تا درانجام پروژه‌های متعددی درسطح ملی مشارکت فعال داشته باشند.
خدمات تخصصی امنیت اطلاعات
خدمات تخصصی امنیت اطلاعات
ارزیابی امنیتی با متد APT
خدمات نوین بانکداری الکترونیک
خدمات نوین بانکداری الکترونیک
پیشرو در خدمات نوین بانکداری الکترونیک
رتبه یک امنیت اطلاعات
رتبه یک امنیت اطلاعات
رتبه یک امنیت اطلاعات از شورای عالی انفورماتیک